Regulamin konkursu „CZĘSTOCHOWIANKI 2016”

Organizatorem konkursu „CZĘSTOCHOWIANKI 2016” jest Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu z portalem Fotomedaliki.pl. Projekt jest częściowo dofinansowany z budżetu Miasta Częstochowy.
Wyboru najsympatyczniejszej Częstochowianki dokonują internauci. Celem konkursu jest wyłonienie najsympatyczniejszych częstochowianek, która uzyskają najwięcej głosów internautów, wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej w studio w Częstochowie oraz publikacja zdjęć trzech Finalistek na okładkach wysokonakładowych czasopism krzyżówkowych Wydawnictwa „Technopol”(www.technopol.pl).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Kandydatka zgłaszająca się do konkursu „CZĘSTOCHOWIANKI 2016” musi spełniać warunek urodzenia lub aktualnego zamieszkiwania w Częstochowie i ukończenia 18 lat. Kandydatki niepełnoletnie powinny przesłać zgodę rodziców na udział w konkursie. Zgłoszenia można dokonać za pomocą poczty mailowej na adres:  foto@fotomedaliki.pl wpisując w temacie CZĘSTOCHOWIANKI. Na zgłoszenia czekamy do 11 września 2016 do godz. 24.00

Zgłoszenie powinno zawierać:

– zdjęcie portretowe – samej buzi. Zdjęcie powinno być w miarę dobrej jakości zalecana rozdzielczość min 1600 pikseli przy dłuższym boku. Jest to w interesie samej kandydatki, ponieważ głosowanie internautów odbywa się jedynie na podstawie zgłoszonych zdjęć. Zdjęcia kandydatek powinny być aktualne (wykonane nie później niż 6-miesięcy temu).

–  oświadczenie podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydatkę, o następującej treści:
“Ja niżej podpisana oświadczam że, zapoznałam się z Regulaminem Konkursu “CZĘSTOCHOWIANKI 2016” organizowanego przez Fundację Festiwal Sztuki Fotoreportażu i Portal Fotomedaliki.pl i wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na stronach internetowych profilach społecznościowych Fundacji oraz ewentualnie na okładkach czasopism wydawnictwa “TECHNOPOL” oraz przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu “CZĘSTOCHOWIANKI 2016”. Mam pełne prawo do wykorzystywania i publikowania zdjęcia wysłanego do konkursu i niniejszym przekazuję to prawo Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu. Rejestracja do konkursu jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Warsztatów (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997), akceptacją regulaminu oraz zgodą się na otrzymywanie newslettera.”

Druk oświadczenia jest do pobrania i wydrukowania w formularzu zgłoszeniowym: Oswiadczenie Czestochowianki 202016.docx
Wysyłając oświadczenie mailowo należy go wcześniej własnoręcznie i czytelnie podpisać, a następnie zeskanować lub sfotografować i wysłać mailem razem ze zdjęciem (ewentualnie sfotografowane zgłoszenie może być wysłane MMS-em na nr 501160194).
W przypadku osób niepełnoletnich, na oświadczeniu, pod czytelnym podpisem kandydatki musi się dodatkowo znaleźć własnoręczny i czytelny podpis przynajmniej jednego z rodziców wyrażającego zgodę na udział córki w konkursie “CZĘSTOCHOWIANKI 2016”.
Zgłoszenia do konkursu powinny być dokonywane przez same kandydatki, a nie w ich imieniu przez inne osoby.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

Konkurs „CZĘSTOCHOWIANKI 2016” ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wstępnej weryfikacji nadesłanych zdjęć. Oprócz zdjęć na stronie www.fotomedaliki.pl zostaną zamieszczone podstawowe informacje: imię i nazwisko kandydatki. W czasie trwania konkursu, każda z kandydatek zachowuje prawo do wycofania się w dowolnym momencie z udziału w nim, a co za tym idzie, do usunięcia z konkursowej strony internetowej jej zdjęcia i wszelkich danych jej dotyczących, po uprzednim nadesłaniu na adres organizatora konkursu „CZĘSTOCHOWIANKI 2016” stosownego oświadczenia kandydatki.

ZASADY GŁOSOWANIA

Wyłonienie laureatki konkursu odbywa się w drodze głosowania internetowego poprzez stronę www.fotomedaliki.pl. Głosowanie rozpoczniemy w dniu 1 września 2016 roku. Głosujący ma trzy głosy i może zagłosować maksymalnie na trzy, wg niego, najmilsze dziewczynę. Aby zagłosować należy zaznaczyć jeden, dwa, lub trzy kwadraciki przy liście nazwisk umieszczonej pod wszystkimi zdjęciami nacisnąć przycisk: „Głosuj”. Głosować mogą tylko osoby zarejestrowane wcześniej i zalogowane na portalu fotomedaliki.pl. Głosy zliczane są automatycznie i na bieżąco wyświetlane sumy tych głosów.
Zakończenie konkursu nastąpi ostatniego dnia miesiąca września o godz. 23.59, a ogłoszenie jego wyników do trzech dni następnego miesiąca.
System sprawdza rzetelność oddawanych głosów. Głosujemy na zdjęcia maksymalnie trzech Uczestniczek, które nam się podobają najbardziej, a nie na swoje zdjęcia lub zdjęcia rodziny, znajomych. To ma być zabawa, ale rzetelna. Będziemy weryfikować głosy i w przypadku nieprawidłowości, naruszenia zasad liczba głosów może zostać zweryfikowana lub możemy zdyskwalifikować  Uczestniczkę!

NAGRODY

Nagrodą dla trzech zwyciężczyń konkursu jest profesjonalna sesja zdjęciowa na terenie Częstochowy i publikacja wybranego przez Wydawnictwo zdjęcia z sesji na okładce magazynu krzyżówkowego “TECHNOPOLU”. O terminie sesji zdjęciowej oraz czasie publikacji zdjęcia na okładce informujemy zwyciężczynie mailowo.

Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie.

[ bbPress synchronization by bobrik ]